Książki, albumy, komiksy, mapy, audiobooki, literatura

Książki, albumy, komiksy, mapy, audiobooki, literatura

Regulamin

REGULAMIN SKLEPU SINAMUS.PL

I. Postanowienia ogólne


Sklep internetowy działający pod adresem www.sinamus.pl prowadzony jest przez firmę:

Hot24 Media 
Stawki 46,
22-211 Różanka
,

wpisaną do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Burmistrza Miasta Włodawa pod numerem: 3563, NIP 565-139-43-33, REGON 060154972. e-mail info@sinamus.pl, tel. + 48 82 571-81-18.

 

II. Składanie zamówienia

§ 1
Sklep przyjmuje zamówienia za pośrednictwem strony www.sinamus.pl bądź pod numerem telefonu 82 871-81-18

§ 2
Warunkiem koniecznym realizacji zamówienia jest podanie prawdziwych danych: adresu zamieszkania, telefonu oraz adresu e-mail. Za ewentualne błędy firma nie ponosi odpowiedzialności i zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji zamówienia.

§3
Po złożeniu zamówienia klient za pośrednictwem adresu e-mail zostaje powiadomiony o jego przyjęciu.III Realizacja zamówienia


§ 1
Realizacja zamówienia rozpoczyna się:
 - płatność przy odbiorze – w momencie złożenia zamówienia przez Klienta
 - płatność przelewem – w momencie wpływu środków na konto sklepu.

§ 2
Zamówienie zostanie zrealizowane jedynie wtedy, gdy towar jest dostępny w magazynie lub u dostawców sklepu. W przypadku niedostępności towaru Klient niezwłocznie zostanie o tym poinformowany:
 - wraz ze wskazaniem terminu dostawy towaru niedostępnego (czas realizacji ulegnie zmianie)
 - jeżeli realizacja zamówienia w ogóle nie jest możliwa z przyczyn od sklepu niezależnych Klient może złożyć zamówienie na towar dostępny w ofercie sklepu bądź anulować całe zamówienie i otrzymać zwrot uiszczonej kwoty.

§ 3
W momencie skompletowania wszystkich zamówionych produktów wystawiany jest paragon lub faktura VAT

§ 4
Zamówione produkty są dostarczane do Klientów za pośrednictwem Poczty Polskiej S.A.  pod adres wskazany w formularzu zamówienia

§ 5
Przy każdym towarze podany jest czas realizacji zamówienia, tzn. czas liczony od momentu potwierdzenia zamówienia do chwili skompletowania i wysłania towaru.

§ 6
Termin otrzymania przesyłki przez Klienta uzależniony jest od sposobu dostawy
 - Poczta Polska priorytet do 3 dni roboczych

§ 7
Zamówienie zostaje uznane za zrealizowane w chwili dostarczenia wszystkich zamówionych towarów do klienta.III Ceny


§ 1
Wszystkie ceny widniejące w sklepie internetowym sinamus.pl są wyrażone w polskich złotych (PLN) i zawierają podatek VAT

§ 2
Koszty dostawy są uzależnione od sposobu dostawy oraz kraju docelowego.IV Reklamacje

§ 1
W przypadku gdy towar zawiera wady fizyczne lub został uszkodzony podczas dostawy Klient zobowiązany jest do jego odesłania pocztą na adres sklepu internetowego z opisem wady oraz fakturą VAT bądź paragonem.

§ 2
Reklamacja zostanie rozpatrzona w ciągu 3 dni roboczych od momentu doręczenia przesyłki.

§ 3
Sklep zwraca Klientowi koszty przesyłki po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji.

§ 4
Po uznaniu reklamacji sklep prześle towar pełnowartościowy lub inny z oferty w cenie odpowiadającej cenie towaru co do którego została zgłoszona reklamacja. Jeśli nie będzie to możliwe sklep zwróci pieniądze przelewem na rachunek bankowy (do 3 dni od momentu pozytywnego rozpatrzenia reklamacji)

§ 5
Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek odesłanych za pobraniemV Odstąpienie od umowy


§ 1
Zgodnie z ustawą z dnia 2 marca 2000 (Dz.U. z 2000r, nr 22, poz 271 ze zm.) Konsument ma możliwość odstąpienia od umowy bez podawania przyczyn w terminie dziesięciu dni od daty otrzymania zamówionego towaru

§ 2
Towar może zostać zwrócony pod warunkiem, że nie nosi śladów użytkowania.

§ 3
Koszty zwrotu towaru ponosi Klient

§ 4
Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek odesłanych za pobraniem

§ 5
Zwrot kwoty wpłaconej z tytułu sprzedaży towaru nastąpi w terminie do 5 dni roboczych od daty zwrotu towaru przelewem bankowym na wskazany przez Klienta rachunek bankowy.VI Postanowienia ogólne


§ 1
Klient zobowiązany jest do zapoznania się z treścią regulaminu

§ 2
Złożenie zamówienia jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu

§ 3
Złożenie zamówienia oznacza wyrażenie przez Klienta zgody na gromadzenie, przetwarzanie oraz wykorzystywanie przez podmiot prowadzący sklep informacji zawartych w zamówieniu w celach statystycznych, marketingowych, promocyjnych i komercyjnych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz.U. 2002 Nr 101, poz. 926 ze zm.) w celach marketingowych, promocyjnych, komercyjnych.

§ 4
Klient oświadcza iż w przypadku udostępnienia podmiotowi prowadzącemu sklep internetowy sinamus.pl swojego adresu e-mail wyraża on zgodę na wykorzystanie przez podmiot prowadzący sklep adresów e-mail do przesyłania reklam i innych treści o charakterze informacyjnym, marketingowym i handlowym zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 Nr 144, poz. 1204 ze zm.)

§ 5
Podmiot prowadzący sklep zastrzega sobie prawo do zmiany oferty towarów w każdym czasie, przeprowadzenia zmiany i odwoływania akcji promocyjnych.

§ 6
Umowa sprzedaży towarów zawierana jest zgodnie z prawem polskim

§ 7
Klient ponosi wyłączną odpowiedzialność, w tym karną i cywilną za przestrzeganie postanowień regulaminu

§ 8
Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży jest sąd właściwy dla siedziby pozwanego lub sąd właściwy dla miejsca wykonania umowy